Reference

Web aplikacije

Windows aplikacije

 • Hrvatski sabor
 • Državni ured za reviziju
 • Ministarstvo financija s Deviznim inspektoratom
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Ministarstvo kulture
 • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
 • Ministarstvo uprave
 • Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
 • Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
 • Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 • Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
 • Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
 • Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
 • Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
 • Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
 • Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
 • Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • Ured državne uprave u Istarskoj županiji
 • Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 • Državna geodetska uprava
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Državni zavod za mjeriteljstvo
 • Državni zavod za statistiku
 • Državni inspektorat
 • Kaznionica Lepoglava
 • Grad Split, Gradsko poglavarstvo
 • Grad Karlovac, Gradsko Poglavarstvo
 • Zagrebačka županija
 • Hrvatska kontrola zračne plovidbe
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Poljoprivredno-prehrambeni kompleks d.o.o. Nova Gradiška
 • Lipovica d.o.o.
 • Ledo d.d. Zagreb
 • Jamnica d.d. Zagreb
 • Zvijezda d.d. Zagreb
 • Općina Gornji Kneginec, Poglavarstvo
 • Bioclinica d.o.o. Nova Gradiška
 • Bioclinica - Makedonija
 • Nathalie d.o.o. Nova Gradiška
 • Nathalie d.o.o. - Slovenija
 • Helcom Trade d.o.o. Varaždin
 • Veterinarska stanica Varaždin
 • Stočar d.o.o. Varaždin
 • Veterinarska stanica Pregrada
 • Knekom d.o.o. Gornji Kneginec
 • Općina Jalžabet, Poglavarstvo