O nama

Osnovni podaci

Compak d.o.o. je privatno poduzeće osnovano 15. lipnja 1992. godine. Poduzeće ima sjedište u Varaždinu, Zagrebačka ulica 46.

Osnovna djelatnost Compak-a usmjerena je na projektiranje i izradu specifičnog aplikativnog softvera po zahtjevima korisnika, kao i komercijalnih aplikacija za tržište – od idejnog rješenja, definiranja rada i radnih procedura, projektiranja programskih rješenja, njihove izrade i instalacije, do obuke korisnika, održavanja instaliranih programskih rješenja i daljnje stručne pomoći u radu korisnika s instaliranim programskim rješenjima.

Od samog osnivanja, Compak je usmjeren na kontinuirani razvoj i unaprijeđenje poslovanja poduzeća temeljeno isključivo na stručnosti djelatnika i kvalitetnom izvršenju preuzetih poslova. Takvim načinom rada postignuto je povjerenje poslovnih partnera, što rezultira kontinuiranim povećanjem obujma poslova, a time i stalnim rastom ostvarenih rezultata poslovanja.

Poslovna politika

Compak projektira, izrađuje i implementira specifična aplikativna programska rješenja po zahtjevima korisnika, kao i komercijalne aplikacije za tržište, te pruža i druge usluge svojim korisnicima u domeni informatičkog inženjeringa. Svjesni smo da je naš uspjeh ovisan o našoj sposobnosti da korisnicima u zadanom roku isporučimo proizvod vrhunske kvalitete koji u potpunosti zadovoljava njihove potrebe.

Zbog toga je osnovni cilj našeg poduzeća zadovoljstvo naših korisnika, što nastojimo postići visokom kvalitetom programskih rješenja i pruženih usluga, te stvaranjem atmosfere povjerenja i zajedništva s korisnikom koji time postaje partner i aktivni sudionik nastajanja, razvoja i primjene programskih rješenja.

Da bi se ovakav trend razvoja zadržao i u budućnosti, polovicom 1999. godine odlučili smo još više pažnje posvetiti politici kvalitete, te je donesena odluka i pokrenut postupak za pribavljanje certifikata ISO 9001 pri svjetski poznatoj certifikacijskoj kući Det Norske Veritas (DNV). Certifikat nam je odobren 20. prosinca 1999. godine. U skladu sa zacrtanom politikom kvalitete, tijekom 2002. godine izvršene su sve pripreme za prelazak na novi ISO standard (ISO 9001:2000) koji nam je odobren početkom prosinca 2002. godine.

Podaci o zaposlenicima

Danas je u Compak-u stalno zaposleno sedam djelatnika.

Osim toga Compak ima i nekoliko vanjskih suradnika.

Tehnološka infrastruktura i tehnologije

Compak raspolaže znatnom tehničko-tehnološkom podrškom kako za vlastite potrebe tako i za projektiranje i razvoj aplikativnih programskih rješenja. Informacijski sustav u Varaždinu baziran je na lokalnoj mreži s Windows serverima koji opslužuju kvalitetna osobna računala. Internet pristup i komunikacijska infrastruktura koristi se za neposrednu (“remote”) podršku udaljenih korisnika (od Dubrovnika do Vinkovaca).

Za razvoj projekata koriste se sljedeće tehnologije:

  • Microsoft Windows operacijski sustavi
  • Microsoft SQL Server
  • C#, ASP.Net, Delphi