Kontakt

Primarni kontakt
Zagrebačka ulica 46
42000 VARAŽDIN
Tel. / Fax: +385 42 320 531
               +385 42 320 532
E-Mail:


Saša Geštakovski
Direktor
E-mail:


Dominik Brezak
Softverski inženjer
E-mail: dominik.brezak@compak.hr
Marko Tomšić
Programer
E-mail: marko.tomsic@compak.hr
Željko Vujec
Programer
E-mail: zeljko.vujec@compak.hr