Ambulantni dnevnik

Ambulantni dnevnik je informacijski sustav razvijen za praćenje i evidentiranje poslovnih procesa u veterinarskoj djelatnosti.

POVIJEST I RAZVOJ AMBULATNOG DNEVNIKA

Informacijski sustav „Ambulantni dnevnik“ je razvijen na temelju više od 20 godina iskustva u praćenju poslovnih procesa i poslovnih promjena u veterinarskoj djelatnosti. Godine 2009. stari program ambulantnog dnevnika zamijenjen je novim. Osim što je s tehnološkog aspekta razvijen u najnovijoj tehnologiji posebna pažnja bila je posvećena dizajnu podataka i ergonomiji programa. Već spomenuto 20 godišnje iskustvo na području veterine uz potporu veterinarskih stručnjaka u vidu konzultanata rezultiralo je novim sustavom. Na osnovu svega navedenog, ali i sada već 3 godine svakodnevnog korištenja sustava od strane preko 100 veterina sa velikom dozom sigurnosti možemo tvrditi da sustav uspješno može pokriti sve potrebe svakodnevne ni malo jednostavne veterinarske djelatnosti. Korištenje suvremene informacijske tehnologije, uz konstantno usavršavanje i veliku predanost projektu od strane naših djelatnika garancija je da u jako kratkom roku vrlo kvalitetno i efikasno možemo odgovoriti na eventualne zahtjeve svih naših korisnika ili pak zahtjeve zakonske okoline sustava.

KRATKI PREGLED OSNOVNIH FUNKCIJA I MOGUĆNOSTI

 Osnovni cilj kojim smo se vodili prilikom dizajna projekta bilo je da omogućimo što prirodniji, a na taj način istovremeno veterinarima najprikladniji, najbrži i najfleksibilniji mogući unos i pregled podataka s kojima se u svojem radu svakodnevno susreću.

Vođenje ambulantnog dnevnika u sustavu započinje kroz upis podataka o intervenciji veterinara u ambulanti ili na terenu. Svaka intervencija može imati jedan ili više tretmana, a svaki tretman može se raditi na

 1. jednoj određenoj životinji (npr. pas Garo, Čip:HRXXXXXX, rođen 01.01.2009, u vlasništvu Ivana Horvata),
 2. na nekoliko neodređenih životinja( 1 000 pilića),
 3. na poslovnom prostoru, ako se radi o npr. usluzi deratizacije.

Tretman je u pogledu veterinarske djelatnosti najinteresantnije mjesto u sustavu, pa se s toga njemu posvetila posebna pažnja.

Cilj nam je bio omogućiti krajnjem korisniku da sam izabere količinu detalja koje želi upisivati ovisno o njegovoj procjeni, ali i o onome što i kako u pojedinom trenutku tretira. Na tretmanu se mogu, (a ne moraju) voditi slijedeći podaci:

 1. životinja, vrsta životinje, starost, spol, težina količina tretiranih životinja itd.
 2. anamneza, dijagnoza, detaljan opis dijagnoze, detaljan opis liječenja itd.
 3. trijas, nalaz rendgena, ekg-a, hematologije, biokemije, dermatološki nalaz itd.
 4. mogućnost upisa i izdavanja recepta za one lijekove za koje je to potrebno

Pregled intervencije sa preko 10 tretmana.

Uz navedene osnovne funkcionalnosti svakako treba izdvojiti i nekoliko ostalih najčešće korištenih mogućnosti:
 1. definiranje normativa svake pojedine usluge (rad, lijek, potrošni materijal, putni trošak)
 2. vođenje detaljnih podataka o svakoj životinji i njenom vlasništvu kroz povijest
 3. vođenje evidencije uplatnica veterina na blagajni 
 4. vođenje evidencije zaduženih i potrošenih veterinarskih blokova, potvrda itd.

Usluga cijepljenja sa normativom

Izrada računa s podrškom za fiskalizaciju.

Mogućnost definiranja normativa usluge (Slika 2.) omogućuje brzu i jednostavnu izradu računa, uz istovremeno vrlo precizno i detaljno vođenje evidencije potrošenog lijeka, materijala, pružene usluge i svih ostalih elemenata od kojih se pojedina usluga može sastojati. Budući je cijeli sustav napravljen korištenjem modernih tehnologija, odgovoriti na zahtjev iz okoline sustava kao što je to npr. bila fiskalizacija računa nije predstavljao problem.

Maloprodajna blagajna za veterinarske ljekarne

Veliki broj naših korisnika u sklopu veterinarskih stanica ima i veterinarske ljekarne. Za potrebu izdavanja maloprodajnih računa razvijen je poseban modul ergonomski maksimalno prilagođen poslovnom procesu prodaje lijeka, materijala, opreme. Na taj način smo uspjeli djelatnost prodaje maksimalno izdvojiti iz veterinarske djelatnosti, ali istovremeno kroz izvještaje osigurati mogućnost praćenja tijeka robe i financijskih pokazatelja na jednom mjestu.

Robno – materijalno knjigovodstvo

Informacijski sustav „Ambulantni dnevnik“ ima mogućnost vođenja svih potrebnih dokumenata iz područja robno-materijalnog poslovanja veterinarskih stanica. Sustav omoguće vođenje i izdavanje robe sa proizvoljnog broja veleprodajnih i maloprodajnih skladišta. Samo neki od najčešće korištenih dokumenta od strane naših korisnika su:
 • Ulazni dokumenti: Primka, Ulazna faktura, Kalkulacija, Zapisnik o višku, Povratnica od kupca, Zapisnik o promjeni cijene, Primka po zaključku maloprodajne blagajne
 • Izlazni dokumenti: Izdatnica sa skladišta, Izlazna faktura, Zapisnik o manjku, Povratnica dobavljaču, Otpis robe materijala, Izdatnica po zaključku maloprodajne. blagajne, Maloprodajni zaključak
 • Ostali dokumenti: Međuskladišnica, Inventura, Maloprodajni zaključak itd.

Izvještaji

Osim kroz program, pregled svih unesenih podataka osiguran je kroz oko stotinjak izvještaja, od čega su najčešće korišteni slijedeći:
 1. Ambulantni dnevnik (pregled svih intervencija obavljenih po danu) 
 2. Pregled poreza, Pregled prihoda, 
 3. Izvještaji o radu po uslugama, Izvještaji o radu po dijagnozama itd.
 4. Kartica partnera, Kartica životinja, Pregled vlasništva životinja
 5. Stanje na skladištu, Kartica artikla, Nabavna vrijednost prodane robe, Prodana roba određenog dobavljača

Dokumentacija

Kliknite ovdje za pristup korisničkoj dokumentaciji (PDF: 8,85 MB)