Očevidnik izobrazbe

Aplikacija omogućuje evidentiranje predavača i polaznika programa izobrazbe, planiranje i koordinaciju aktivnosti, te statističko izvještavanje.

Sustav se sastoji od tri podsustava:
  • Upravljanje ugovorima: obuhvaća sve postupke vezane na evidentiranje predavača, programa, sklopljenih ugovora i ugovorenih poslova, te izvještavanje na temelju unesenih podataka.
  • Evidencija polaznika: obuhvaća postupke evidentiranja polaznika i njihovih prijava te izvještavanje.
  • Planiranje i koordiniranje aktivnosti izobrazbe: predstavlja središnji dio programa koji omogućava vremensko planiranje izvođenja obrazovnih programa i zauzetosti dvorana po programima. Tim aktivnostima temeljem pristiglih prijava pridružuju se polaznici. Nakon završenih aktivnosti ovdje se evidentira prisutnost polaznika, izdaju se odgovarajuće obavijesti i potvrde, te se omogućava dobivanje statističkih izvještaja i pregleda po raznim željenim kriterijima.