Kataloška prodaja

IS kataloške prodaje

Programsko rješenje obuhvaća module komercijalno-marketinškog poslovanja, ekspedita i robno-materijalno knjigovodstvo.

IS kataloške prodaje (principal La Redoute, Francuska)

Informacijski sustav "Kataloške prodaje" obuhvaća programsko rješenje vođenja cjelokupnog poslovanja kataloške prodaje razrađenog prema pravilima principala La Redoute, Francuska (kupci, narudžbe prema La Redoute i povratni podaci) uz nadogradnju modulima za robno-materijalno knjigovodstvo, komercijalno-marketinško poslovanje, ekspedit i sistemski modul. Robno-materijalno knjigovodstvo obuhvaća praćenje nabavke robe, skladišno poslovanje i robno knjigovodstvo, omogućujući preuzimanje podataka za potrebe financijskog knjigovodstva.